Andre voksne og barn > Samtaleguide

Denne samtaleguiden er for deg som møter barn som pårørende i din hverdag - i nabolaget, på skolen, i barnehagen, på trening eller andre steder. Du som voksen kan være en god støttespiller til barn som har syke eller rusmiddelavhengige foreldre. Det viktigste du kan gjøre er å tørre å nærme deg barnet med åpenhet og anerkjennelse, vise omsorg og etterspørre hvordan barnet har det over tid. Om det kommer tårer kan det ofte være et uttrykk for lettelse over at noen bryr seg, og ikke fordi du har sagt noe feil eller at barnet misliker at du spør. 
Gi aldri opp å nærme deg barn som har det vondt - selv etter flere forsøk på å få i gang en samtale. Barn er lojale mot sine foreldre uansett, og avvisning fra barnet kan komme av usikkerhet. Samtalen kan gjerne skje i forbifarten eller mens dere gjør noe sammen.

Her finner du noen anbefalinger og eksempler på hvordan du kan være en trygg voksen.

I Lurt å tenke på finner du aldersrelatert informasjon og eksempler.

Anbefalinger og eksempler:

Sett ord på det du vet eller har hørt. Det viktigste for barn er at voksne bryter tausheten.

 • ”Jeg vil at du skal vite at jeg vet  …… , og at det ikke alltid er lett å være deg. ”
 • ”Vi voksne prater sammen og bryr oss om hvordan du har det.”

Vis at du ser barnet og vær tilgjengelig for å snakke når barnet ønsker det. Ikke lov mer enn du kan.

 • ”Når du har lyst eller trenger å snakke om noe, er jeg her for deg.”
 • ”Vi kan dele – jeg skal hjelpe deg å bære dette.”
 • ”Jeg ser at du har lyst til å gjøre noe annet nå enn å snakke med meg, men vi kan snakke om det en annen gang.”

Lytt og vær til stede for barnet. Barn er ofte innforståtte med situasjonen, men mangler språk.

 • ”Jeg skjønner godt at du blir lei deg når …….”
 • ”Vil du høre hva jeg tenker om det du har fortalt meg?”

Kort og presis informasjon uten å fremstå som ekspert på barnets vegne

 • ”Det er din mamma som er syk, ikke du.”
 • ”Jeg kan undersøke om du kan besøke mamma på sykehuset hvis det er ok for deg.”

Realitetsorienter barnet - frata barnet skyld og skam. Svar så godt du kan og følg opp spørsmål

 • ”Det er ikke din skyld at pappa er syk.”
 • ”Av og til kan foreldre si og gjøre dumme ting. Inni seg har de ikke lyst til å være sånn, men det kan skje på grunn av sykdommen.”
 • ”Leger og sykepleiere har ansvar for behandlingen til pappa, og de gjør alt de kan for at han skal få det bedre.”
 • ”Det er ikke rett at du skal gjøre dette.”

Inkluder barnet i aktiviteter i hverdagen. Handlinger kan si mer enn mange ord.

 • ”Jeg kjører til trening på tirsdag kl. 1700, hvor henter jeg deg?”
 • ”Har du lyst til å bake med oss i dag?”
 • ”Du er alltid velkommen hjem til oss, og vi trenger ikke vite om det på forhånd.”